TOP 20

Najchętniej odwiedzane strony w 2021 roku (przejście do wybranej publikacji po kliknięciu na grafikę)

11. Przedłużenie terminu na sporządzenie sprawozdań finansowych za 2020 r. https://inwentaryzacja.info.pl/2021/03/przedluzenie-terminu-na-sporzadzenie-sprawozdan-finansowych-za-2020-r/

12. Inwentaryzacja w czasie COVID-19 – Rekomendacje Komitetu Standardów Rachunkowości https://inwentaryzacja.info.pl/2020/12/inwentaryzacja-w-czasie-covid-19-rekomendacje-komitetu-standardow-rachunkowosci/

13. Zarządzenie w sprawie rocznej inwentaryzacji aktywów i pasywów na dzień 31.12.2021 – wzór https://inwentaryzacja.info.pl/2021/02/zarzadzenie-w-sprawie-rocznej-inwentaryzacji-aktywow-i-pasywow-na-dzien-31-12-2021-wzor/

14. Nieprawidłowości w zakresie inwentaryzacji – z kontroli RIO https://inwentaryzacja.info.pl/2021/04/nieprawidlowosci-w-zakresie-inwentaryzacji-z-kontroli-rio/

15. Inwentaryzacja w czasie COVID-19 – z wyjasnień MF https://inwentaryzacja.info.pl/2021/02/inwentaryzacja-w-czasie-covid-19-z-wyjasnien-mf/

16. Wszystko co powinieneś wiedzieć o inwentaryzacji 2021. Poradnik dla początkujących i zaawansowanych https://inwentaryzacja.info.pl/2021/10/wszystko-co-powinienes-wiedziec-o-inwentaryzacji-2021-poradnik-dla-poczatkujacych-i-zaawansowanych/

17. Nieprawidłowości w zakresie inwentaryzacji 2021 https://inwentaryzacja.info.pl/2021/01/nieprawidlowosci-w-zakresie-inwentaryzacji-2021/

18. Uproszczenia przy inwentaryzacji? Niekoniecznie… https://inwentaryzacja.info.pl/2020/12/uproszczenia-przy-inwentaryzacji-niekoniecznie/

19. Obcy środek trwały w jednostce budżetowej https://inwentaryzacja.info.pl/2019/06/obcy-srodek-trwaly-w-jednostce-budzetowej/

20. Nieprawidłowości w zakresie inwentaryzacji 2021 https://inwentaryzacja.info.pl/2021/01/nieprawidlowosci-w-zakresie-inwentaryzacji-2021/